Категория: Монографии
Страницы: 368
Год: 1985


Скачать

5030

Обзор

Автор Айдын Жунисханов

Марғұлан Әлкей Ежелгі жыр аңыздар: Ғылыми-зерттеу мақалалар / Құраст. Р. Бердібаев – Алматы: Жазушы, 1985. – 368 бет., портр.
Қазақтың аса көрнекті ғалымы, Қазақ ССР Ғылым академиясының академигі, тарих, этнография, археология, филология өнертану ғылымдарына айрықша еңбек сіңірген Әлкей Хақанұлы Марғұланның «Ежелгі жыр аңыздар» кітабы сонау ғасырлар қойнауына жасаған тағы бір ғылыми-саяхатының жемісі болып табылады.
Кітап қалың оқырман қауымға арналған.

МАЗМҰНЫ

Эпос тудырған ортаның мәдениетке қосқан үлесі
Ең ескі дәуірдегі халықтың аңыздары
Ежелгі жырлардағы ерлік бейнелер, кісі, ел аттары олардың тарихи негізі
«Манас» жырының қай кезде шыққаны туралы
Қорқыт туралы қазақтың қария сөздері
Қазақтағы Қорқыт аңызын дәстүр етіп сақтаушылар
Қорқыт бұрынғы ғалымдар мен ақындардың есінде
«Қорқыт кітабының» қазақ аңыздарындағы елесі
Қазақ аңыздарындағы Қорқыттың болмысы және оның жүрген жерлері
Қорқыттың өліммен күресі
Қазақтың халық музыкасындағы Қорқыт дәстүрі
«Манас» жырын жинастыру тарихынан
«Манастағы» Көкетай ханның ертегісі
«Манас» жырының мазмұны мен сюжет құрылысы
«Қозы Көрпеш – Баян сұлу» жыры
«Қозы Көрпеш – Баян сұлу» жырының варианттары
Жырдың сюжет құрылысы
Қазақтың ерлік жырындағы әлеуметтік сарындар

Дата размещения: