Категория: Сборники
Страницы: 152
Год: 2016


Скачать

2098

Обзор


Жинақ қола дəуірінен ортағасырларға дейін Евразия даласы мен оған көршілес өлкелерді мекен еткен тұрғындардың дүниетанымдық жүйелерін зерттеудің нəтижелеріне арналған. Аталған мерзімдік уақыттағы Батыс, Оңтүстік жəне Солтүстік Қазақстандағы ғұрыптық құрылымдар жайлы мақалалар топтамасы бар.

Сборник содержит статьи, посвященные результатам изучения мировоззрения населения Евразийских степей и прилегающих территорий от эпохи бронзового века до средневековья. Целый блок статей посвящен культовым сооружениям Западного, Южного и Северного Казахстана.

Дата размещения: