2140

Обзор

Автор Айдын Жунисханов

Монографияда Қостанай облысының Меңдіқара ауданындағы кейінгі қола ғасырының Жангелді 5 қорымындағы төрт жыл бойғы зерттеулер қортындысы жарияланып отыр. Монография екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде қорымның қазба материалдары, екінші бөлімде Қостанай облыстық тарихи-өлкетану музейінің археологиялық қор жиынтығынан қорым заттарының тізбесі ұсынылған.
Кітап археолог мамандарға, этнографтарға, тарихшыларға, өлкетанушыларға және ежелгі тарихқа қызығушылық танытқандарға арналған.

В монографии публикуются итоги четырехлетних исследований некрополя позднебронзового века Джангильды 5 в Мендыкаринском районе Костанайской области. Монография состоит из двух частей. В первой содержатся материалы раскопок могильника, во второй части представлен каталог предметов некрополя их археологической фондовой коллекции Костанайского областного историко-краведческого музея.
Книга адресована специалистам-археологам, этнографам, историкам, краеведам и всем интересующимся древней историей.

Дата размещения: