Категория: Сборники
Год: 2016


Скачать

1763

Обзор


 

Басылымда Еуразия мәдени мұрасының өзекті мәселелері қарастырылады. Жинақта археологиялық деректер мен пәнаралық зерттеулерге, оның ішінде нумизматикаға көп көңіл бөлінеді. Бұған далалық жаңа материалдар мен зерттеулер де, аналитикалық шолу мақалалары да енген. Басылымның уақыттық шеңбер авторлардың Кушан патшалығынан бастап ХІХ ғасырға дейінгі жұмыстарын қамтиды.
Жинақ археологтарға, нумизматтарға, тарихшыларға, ЖОО-ның оқытушылары мен студенттеріне және Еуразия халықтарының мәдени мұрасына қызығушылардың барлығына арналады.

Дата размещения: