Категория: Археология КазНУ им. аль-Фараби
Страницы: 297
Год: 2016


Скачать

1758

Обзор

Қазақстан Республикасы тəуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Халық – тарих толқынында» мемлекеттік бағдарламасы аясындағы «Археологиядағы зерттеудің жаңа əдістері» атты халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференция материалдары. 30 қараша 2016 ж. / жауапты ред. Ғ.Т. Бексеитов. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 297 б.


«Халық – тарих толқынында» атты мемлекеттік бағдарлама аясында ұйымдастырылып отырған конференция материалдарының жинағына археология ғылымындағы жаңа зерттеу əдістері, археология саласындағы ғылыми зерттеу жаңалықтары мен жетістіктері, сонымен қатар далалық барлау жəне қазба жұмыстарының нəтижелері, тарихи-этнографиялық мақалалар енді. Жинақ тарихшы, археолог, этнолог, геолог мамандарына, жоғары оқу орындарының студенттері мен көпшілік кауымға арналған.

Дата размещения: