Категория: Оразбаевские чтения
Год: 2011


Скачать

1632

Обзор

Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ Археология жəне этнология кафедрасының 40 жылдығына арналған «ІІІ Оразбаев оқулары» атты халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференция материалдарының жинағы. Жинаққа Қазақстан археологиясы мен этнологиясының бүгінгі күнгі өзекті мəселелеріне арналған зерттеулер енген. Материалдар жинағы археологтарға, этнологтарға, тарихшыларға жəне қалың көпшілікке арналған / Жауапты ред. Ə.Т.Төлеубаев. – Алматы: Қазақ университеті, 2011. – 343 б.

Дата размещения: