Категория: Оразбаевские чтения
Страницы: 526
Год: 2013


Скачать

1750

Обзор

«Отандық археология жəне этнология: зерттеулер, жаңалықтар, талдаулар» атты «V Оразбаев оқулары» республикалық ғылыми-тəжірибелік конференция материалдары. 26-27 сəуір 2013 ж. / құраст.: А.Б. Қалыш, Р.С. Жуматаев, М. Шагирбаев: жауапты ред. А.Б. Қалыш. – Алматы: Қазақ университеті, 2013. – 526 б.

Дата размещения: