Категория: Оразбаевские чтения
Страницы: 436
Год: 2014


Скачать

1667

Обзор


«Археология және этнологиядағы мәдениеттер сабақтастығы мәселесі» атты «VІ Оразбаев оқулары» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары / құраст.: Р.С. Жуматаев. Жауапты ред. А.Б. Қалыш. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 463 б.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 80 жылдығына арналған «VІ Оразбаев оқулары» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағына Қазақстан археологиясы мен этнологиясының бүгінгі күнгі өзекті мәселелеріне арналған зерттеулер енген. Материалдар жинағы археологтарға, этнологтарға, тарихшыларға және қалың көпшілікке арналған.

В сборник материалов международной научно-практической конференции «VІ Оразбаевских чтений», приуроченной к 80-летию КазНУ имени аль-Фараби, вошли актуальные исследования, посвященные современным проблемам археологии и этнологии Казахстана. Материалы сборника предназначены археологам, этнологам и широкой общественности.

Дата размещения: